Welkom

 
Blonk Advies B.V. is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid/energie in de bouw. Opdrachtgevers zijn vooral professionele partijen in het vastgoed zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, VvE-beheerders, vastgoedbeleggers, aannemers en  architecten.
U kunt bij Blonk Advies terecht voor zaken op het gebied van:
– Nieuwbouw
– Renovatie
– Transformatie van functies in gebouwen
– Monumenten
– Klimaat- vocht-, geluid- en windklachten in de bestaande bouw
Blonk Advies levert praktisch bruikbare oplossingen. Desgewenst met een werkomschrijving en kostenraming.  Adviezen zijn geen dikke rapporten bestemd voor de bureaula, maar beknopt, effectief, compleet  en uitvoerbaar. Uiteraard zijn geadviseerde oplossingen gebaseerd op een integrale benadering.
Blonk Advies investeert in een duurzame relatie met haar opdrachtgevers. Aandacht voor de projecten, aandacht voor de keuzes waar opdrachtgevers voor staan, aandacht voor communicatie, onder het motto:
‘Aandacht laat alles groeien’