Expertise

Bouwfysica:
– Daglichtberekeningen en daglichtmetingen
– Lichthinder beoordeling

– Ventilatieberekeningen en capaciteitsmetingen
– Vochtschade-analyses
– Koudebrugberekeningen
– Glaserberekeningen
– Vochtmetingen
– Rc-waarde berekeningen
– Na-isolatie systemen (vloeren, gevels, daken) bestaande bouw
– Temperatuuroverschrijdingsberekeningen
– Comfortmetingen
– Detailbeoordeling
Akoestiek:
– Geluidmetingen (luchtgeluid en contactgeluid)
– Galmberekeningen en galmmetingen
– Geluidwering van gevels
– Interne geluidisolatie

– Installatiegeluid
– Detailbeoordeling
Brandveiligheid:
– Opstellen brandveiligheidsconcepten
– Brandcompartimentering
– Brandoverslagberekeningen
– Materialisering
– Vluchtcapaciteitsberekeningen / simulaties
– Opstellen PvE / UPD brandmeldinstallaties
– Brandwerendheid van bouwconstructies
– Detailbeoordeling
Duurzaamheid / energie:
– Opstellen duurzame energieconcepten
– EPC-berekeningen
– EPA-labels

– MPG-berekeningen
Stedenbouwfysica:
– Windhinder (CFD-berekeningen / windtunnelonderzoek)
– Bezonning