Voorwaarden

Op alle opdrachten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.
  1. De DNR 2011 is van toepassing op alle dienstverlening door Blonk Advies B.V. en op alle toekomstige opdrachten aan Blonk Advies B.V.
  2. Blonk Advies B.V. is gerechtigd om in verband met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld onderzoeksbureaus, laboratoria, adviesbureaus, etc.
  3. De betalingstermijn van facturen bedraagt maximaal 30 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever.