Klimaatklachten

Op de werkplek heerst er niet altijd een goed binnenklimaat. Soms is het klimaat zo slecht dat de werknemer er echt last van heeft. Dit vertaalt zich dan in klachten en een hoog ziekteverzuim. Het verbeteren van het zo’n binnenklimaat levert tevreden werknemers op én een fikse kostenbesparing. Want een verbetering in de productiviteit van 1% á 2% is goed realiseerbaar. 
Het klachtenbeeld
De klimaatklachten kunnen zich uiten in de volgende klachten:
– Tocht of koude aan voeten, handen en in de nek. Dit veroorzaakt verkoudheid en vermindering van de concentratie op.
– Te warm in de zomer. Dit levert een hele sterke terugloop in concentratie en productiviteit op.
– Te veel geluid / galm. Dit levert onnodige vermoeidheid op en slechte verstaanbaarheid.
– Verblinding / te grote luminantie verschillen tussen het bureau en de omgeving. Dit levert hoofdpijn op.
Oorzaken
Klimaatklachten worden meestal veroorzaakt door een combinatie van factoren. Bijvoorbeeld door een verkeerd ingestelde of ingeregelde klimaatinstallatie, verkeerde inblaaspositie of verkeerd inblaasrooster, een gevelsysteem van onvoldoende thermische kwaliteit of een te hoge warmtelast. Kortom, een onderzoek is vaak nodig om de precieze oorzaak te achterhalen.
Onderzoek
Om klimaatklachten te achterhalen en te adviseren zijn kan een onderzoek bestaan uit de volgende onderdelen:
– Enquête onder medewerkers om een goed klachtenbeeld te verkrijgen.
– Klimaatmetingen temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtstroomsnelheid.
– Luminantieverhoudingen tussen het bureau en de omgeving.
– Geluidniveau- en galmmetingen.

– Controle van de regeling van de klimaatinstallatie, verwarmingslichamen en capaciteiten en inblaaspatronen van ventilatieroosters.
– Bepaling van de warmtelast.

Projecten

Hoofdkantoor Waternet te Amsterdam
Uitgebreide klimaatmetingen, enquêtes, warmtelastberekeningen, CFD-luchtstromingsberekeningen, controle op de inregeling van klimaatinstallatie en beoordeling van de capaciteiten.
Belastingkantoor te Almere
Comfortmetingen specifiek gericht op de werkplekken.
Singel 250 te Amsterdam (zetel gemeentelijke Ombudsman)
Klimaatonderzoek kantoorruimte Ombudsman. Advisering mobiele klimaatinstallatie in verband met reversibiliteit.
IMG_1291
Toren 6 te Amsterdam (arena)

Warmteklachten in de algemene verkeersruimten.