Nieuwbouw

Bij het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten is een integraal afgewogen advies voor u van groot belang. Bij nieuwbouwprojecten spelen een aantal aspecten een cruciale rol. Dat zijn: 
– Bevindt het plan zich op een geluidbelaste locatie?
– Welk niveau van energieprestatie/duurzaamheid is gewenst?
– Welk niveau van kwaliteit is gewenst?
– Zijn er gelijkwaardigheidsoplossingen nodig voor bijvoorbeeld brandveiligheid?
– Welke planning ligt er voor de ontwikkeling?

Door Blonk Advies is een methode ontwikkeld die u in staat stelt om aan het begin van het ontwerpproces een aantal fundamentele keuzes te maken. De methode helpt u het proces lean-and-mean te doorlopen, meer zekerheid over het eindproduct en de planning te verkrijgen en dus geld te uit te sparen.  Omdat deze afwegingen tussen deze aspecten zo’n belangrijk punt is, is uw betrokkenheid daarbij essentieel. Alleen zo krijgt u uw het gewenste product.
 
 

Projecten

Pontsteiger te Amsterdam 366 appartementen, 3000 m2 commerciële ruimten, 15.000 m2 parkeergarage. Bouwhoogte 90 m. Integraal advies. Alle bouwfysische, akoestische en brandveiligheidsadvisering. Aanvullend windhinderonderzoek.
Gershwin, Kavel 11 en 12 aan de Zuid-as te Amsterdam
180 appartementen, 2000 m2 commerciële ruimten, 4.000 m2 parkeergarage; Integraal advies. Alle bouwfysische, akoestische en brandveiligheidsadvisering.
Gershwin, Kavel 3 aan de Zuid-as te Amsterdam
88 appartementen, 2.500 m2 parkeergarage; Integraal advies. Alle bouwfysische, akoestische en brandveiligheidsadvisering.
IMG_3814 IMG_3824
Waterlandplein te Amsterdam Noord

360 woningen, 10.000 m2 winkelcentrum, 5.000 m2 parkeergarage. Integraal advies voor bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, windhinder.
Arte College te Almere
6.000 m2 schoolgebouw met leerpleinen, praktijklokalen en in het hart een theaterzaal. Integraal advies bouwfysica, comfort, akoestiek en brandveiligheid.
Beatrixschool te Zoetermeer
3.000 m2 lagere school met kdv. Brandveiligheidsadvies.
Het Rondeel te Sliedrecht
51 huurappartementen, 51 koopappartementen en 13 laagbouwoningen, 1.400 m2 kantoor voor de woningstichting Tablis Wonen, parkeerkelder en grote binnentuin. Integraal advies voor bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid.
Elizabethpark te Etten-Leur
66 appartementen met parkeergarage, blok B,C en D. Integraal advies voor bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid.