Vochtschade

Vaak zijn vochtschades gemakkelijk op te lossen en heeft u ons niet nodig. Maar soms blijken de klachten telkens weer terug te komen. Op dat moment is een onderzoek noodzakelijk. Vochtschades kunnen het gevolg zijn van lekkages, optrekkend vocht uit de fundering, (inwendige) condensatie en luchtlekken. Aan de hand de door ons ontwikkelde determinatie-methode worden vochtschades geanalyseerd. Met behulp van diverse meetmethoden zoals thermografie en vochtmeetsondes kan dan de oorzaak en de locatie exact worden vastgesteld. In sommige gevallen kan ook een laboratorium beproeving nodig zijn om de analyse te bevestigen.
Zwaminspectie
Zwam is een verzamelnaam houtaantastende schimmels waarvan de huiszwam en de kelderzwam de bekendste zijn. Als hout langdurig aan een vochtig klimaat is blootgesteld kunnen zwammen ontstaan met dramatische gevolgen voor het gebouw. Zo’n vochtig klimaat kan bijvoorbeeld ontstaan door slechte ventilatie of te vochtige kruipruimten, lekkages in daken of badkamers, bouwvocht in afgesloten houtconstructies. Een nauwgezet onderzoek is dan nodig om de oorzaak te achterhalen, al het aangetaste hout en het gevormde mycelium van de zwam te inventariseren.  
Huurcommissiezaken
Voor woningcorporaties kunnen langdurige klachten van bewoners leiden tot een huurcommissiezaak. Een klimaatonderzoek over een langere periode en een inventarisatie biedt dan uitkomst om te achterhalen of het een gebrek aan de woning is of dat het buitensporig bewonersgedrag is.
 

Projecten

Pakhuis te Dordrecht
Inventarisatie van zwammen in leeg staand pakhuis.
Hoogte Kadijk te Amsterdam
Vochtschade aan gerenoveerde woningen aan de .
Amstelkade te Amsterdam
Vochtige kelders in 15 woningen aan de Amstelkade.
Parkeergarage Museumplein te Rotterdam
Lekkages aan het (evenementen) dak van de garage.